Title: Comparison of mechanical properties of laser cladded WC and (TIW)C1-X IN NI based alloy coatings
Other Titles: Porovnání mechanických vlastností laserově povlakovaných povlaků WC a TiWC1-X v niklové slitině
Authors: Vostřák, Marek
Hajšman, Jan
Hruška, Matěj
Keslová, Anna
Citation: VOSTŘÁK, M. HAJŠMAN, J. HRUŠKA, M. KESLOVÁ, A. Comparison of mechanical properties of laser cladded WC and (TIW)C1-X in nibased alloy coatings. In: METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings 2020. Brno: TANGER Ltd., 2020. s. 718-723. ISBN 978-80-87294-97-0 , ISSN 2694-9296.
Issue Date: 2020
Publisher: TANGER Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85096778917
http://hdl.handle.net/11025/43137
ISBN: 978-80-87294-97-0
ISSN: 2694-9296
Keywords: Laserové povlakování;odolnost proti opotřebení;MMC povlaky
Keywords in different language: Laser cladding;wear resistance;MMC coatings
Abstract: Pro aplikace náročné na opotřebení se kvůli vysoké odolnosti proti opotřebení často používají kompozity s kovovou matricí (MMC) a jako tvrdé výztužné částice se často používá karbid wolframu. Přesto stále existují určité limity WC, zejména jeho zhoršení v důsledku tepelného zatížení během laserového povlakování. Proto existuje snaha vyvinout nový typ výztužných částic s lepšími vlastnostmi než WC. Tato studie se zaměřuje na analýzu mikrostruktury a mechanických vlastností laserem pokrytého povlaku na bázi Ni vyztuženého novým (TiW) C1-x karbidem a jeho srovnání s obvyklým u WC. V novém povlaku na bázi (TiW) C1-x zůstává větší množství částic karbidu nerozpuštěných, což zajišťuje vyšší tvrdost a lepší odolnost proti opotřebení.
Abstract in different language: For wear demanding applications, the metal matrix composites (MMC) are often used due to their high wear resistance, and the tungsten carbide is often used as hard reinforcing particles. Nevertheless, there are still some limits of WC, mainly its deterioration due to heat load during laser cladding. Therefore, there is an effort to develop a new type of reinforcing particles with superior properties to WC. This study focus on analyzing microstructure and mechanical properties of laser cladded Ni-based coating reinforced with a new (TiW)C1-x carbide and compare it with the usual one with WC. In the new (TiW)C1-x based coating a higher amount of carbide particles remain undissolved thus providing with higher hardness and improved wear resistance.
Rights: © Tanger
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vostrak_konf_metal2020.pdf753,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD