Title: The Effect of Heat Treatment on the Mechanical Behavior of Fe-Cr-Al based OPH Alloy
Other Titles: Vliv tepelného zpracování na mechanické chování slitiny OPH na bázi Fe-Cr-Al
Authors: Khalaj, Omid
Jirková, Hana
Stehlík, Adam
Volkmannová, Julie
Svoboda, Jiří
Citation: KHALAJ, O. JIRKOVÁ, H. STEHLÍK, A. VOLKMANNOVÁ, J. SVOBODA, J. The Effect of Heat Treatment on the Mechanical Behavior of Fe-Cr-Al based OPH Alloy. IJMPE- International Journal of Mechanical and Production Engineering, 2020, roč. 8, č. 3, s. 47-51. ISSN 2320-2092.
Issue Date: 2020
Publisher: Institute of Research and Journals
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43140
ISSN: 2320-2092
Keywords: Slitiny OPH;Fe-Al;Tepelné zpracování;Slitiny ODS
Keywords in different language: OPH Alloys;Fe-Al;Heat treatment;ODS Alloys
Abstract: Slitina vyztužená oxidem Fe-Al (OPH) je novou generací slitin zesílených oxidační disperzí (ODS), což je známá skupina materiálů založená na jejich vlastnostech za vysokých teplot. Obecný výrobní proces slitin OPH spočívá v procesu mechanického legování za účelem vytvoření materiálu s tvárnou matricí a disperzí tvrdých oxidů. Dvě varianty slitin OPH na bázi Fe-Cr-Al vyvinuté autory pro zkoumání termomechanických vlastností za různých podmínek. Výsledky ukazují, že tepelné zpracování má významnou roli jak na mechanických vlastnostech slitin OPH, tak na vývoji mikrostruktury. Může zlepšit konečnou pevnost v tahu (UTS) až o 100% a zároveň zlepšit prodloužení na téměř 20%
Abstract in different language: The Fe-Al Oxide Precipitation Hardened (OPH) alloy is new generation of Oxide Dispersion Strengthened (ODS) alloys which is famous group of material based on their high temperature properties. The general production process of OPH alloys consists of a mechanical alloying process to create a material with a ductile matrix and hard oxide dispersion. Two variants of Fe-Cr-Al based OPH alloys developed by the authors to investigate the thermomechanical properties under different conditions. The results show that the heat treatment has a significant role on the mechanical properties of OPH alloys as well as microstructure development. It can improve the ultimate tensile strength (UTS) up to 100% while improving the elongation to almost 20%.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IRAJ
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Final Published Paper-2.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD