Title: Formation of iron sulfide photocatalytic colloidal dispersion via pulsed laser ablation in liquids
Other Titles: Příprava disperse fotokatalytických sulfidů železa pomocí laserové ablace v kapalinách.
Authors: Vála, Lukáš
Vavruňková, Veronika
Jandová, Věra
Pola, Michal
Křenek, Tomáš
Citation: VÁLA, L. VAVRUŇKOVÁ, V. JANDOVÁ, V. POLA, M. KŘENEK, T. Formation of iron sulfide photocatalytic colloidal dispersion via pulsed laser ablation in liquids. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2019
Publisher: IOP Publishing Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85075100933
http://hdl.handle.net/11025/43147
ISSN: 1757-8981
Keywords: laserová ablace;koloidy;sulfidy železa;nanočástice;zeta potenciál;katalyzátor
Keywords in different language: Laser ablation;colloids;iron sulfides;nanoparticles;zeta-potencial;catalyst
Abstract: Ozařování pulsním laserem sulfidu železnatého ve vodě a v ethanolu generuje díky laserové ablaci nano/mikro částice FeS. Měření distribuce částic odhaluje částice o velikosti 100, 1000, 5000 nm při ozařování ve vodě a 180 nm v ethanolu. Hodnoty zeta potenciálů ve vodě: 13,2 mV naznačuje počáteční nestabilitu a koagulační tendenci, zatímco v ethanolu: -40,6 mV hodnota vykazuje dobrou stabilitu částic. SEM analýzy částic získaných odpařením rozpouštědel na substrátu Ta odhalily beztvaré, kulaté tvary a listovou morfologii aglomerátů, jejichž velikost se pohybuje od jednotek až do desítek nm. Byly také detekovány sférické částice o velikosti kolem desítek nm. EDX ukazuje poměr Fe/S ~ 3,25 a ~ 1,2 pro částice získané ablací ve vodě a v ethanolu. Ramanova spektroskopie ukazuje na vznik mackinawitové (Fe1+xS) a pyrrhotitové (Fe1-xS) fáze. Fotokatalytický účinek připraveného vodného koloidu byl testován na degradaci methylenové modři (MB) za denního světla.
Abstract in different language: Pulsed laser irradiation of iron sulfide in water and ethanol allows laser ablation and generation of FeS nano/micro particles. Measurement of the size distribution reveals 100, 1000 and 5000 nm sized particles in water and 180 nm sized particles in ethanol. The values of zeta potential: 13.2 mV for colloid in water confirm incipient stability and tendency for coagulation whereas the value: -40.6 mV shows good stability of ablatively achieved nanoparticles in ethanol. SEM analyses of particles obtained by evaporation of solvents on Ta substrate revealed shapeless, roundshape and sheet-like morphology of agglomerates whose size span from units up to tens of μm. Also spherical particles sized around tens of nm were detected. EDX shows Fe/S ratio ~3.25 and ~ 1.2 for particles ablated in water and ethanol respectively. Raman spectroscopy indicates the formation of mackinawite (Fe1+xS) and pyrrhotite (Fe1-xS) phase. The photocatalytic effect of prepared water colloid was tested in methylene blue (MB) degradation under the daylight.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT2)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vála_2019_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._613_012034.pdf522,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD