Title: Existuje ještě bankovní tajemství?
Other Titles: Is there still a bank secret?
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Existuje ještě bankovní tajemství?. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 6, s. 33-40. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2020
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43151
ISSN: 1210-8278
Keywords: bankovní tajemství;bankovní závazky
Keywords in different language: bank secret;bank obligations
Abstract: Článek je věnován problematice bankovních závazků a s tím souvisejícího bankovního tajemství, tj. povinnosti banky zachovávat důvěrnost v obchodních záležitostech ovlivňujících zájmy banky a jejích klientů.
Abstract in different language: The article is devoted to the issue of bank obligations and related banking secrecy, i.e. the obligation of the bank to maintain confidentiality in business matters affecting the interests of the bank and its clients.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novotný, J. Existuje ještě bankovní tajemství.pdf3,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD