Title: IoT - Tool of Society 4.0 - Literary Review
Other Titles: IoT - Nástroj Společnosti 4.0 - Literární rešerše
Authors: Černá, Marie
Vallišová, Lucie
Citation: ČERNÁ, M. VALLIŠOVÁ, L. IoT - Tool of Society 4.0 - Literary Review. In SHS Web Conf. Volume 91, 2021 Innovative Economic Symposium 2020 – Stable Development in Unstable World (IES2020. Samara: SHS Web of Conferences, 2021. s. 1-10. ISBN 978-2-7598-9113-9.
Issue Date: 2021
Publisher: SHS Web of Conferences
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/43212
ISBN: 978-2-7598-9113-9
Keywords: automatizace;sdílení dat;digitalizace;Průmysl 4.0;Společnost 4.0
Keywords in different language: automation;data sharing;digitization;Industry 4.0;IoT;Society 4.0
Abstract: Společnost 4.0 a její nástroje významně ovlivňují současné lidské činnosti. Přístup lidí k využívání informací se změnil, informační technologie se staly součástí našeho každodenního života. Data jsou sdílena a zpracovávána pomocí odlišných postupů zpracování, než byly používány před 20 lety. To má mnoho dopadů na životy jednotlivců a mezilidské vztahy. Tento příspěvek se zabývá problematikou internetu věcí (IoT) jako nástroje umožňujícího lidem efektivnější správu informací. Cílem tohoto příspěvku je nastínit význam IoT a poskytnout přehled o této technologii. Příspěvek vychází z literární rešerše a obsahuje bibliometrickou analýzu potvrzující význam IoT pro současné a budoucí lidské aktivity.
Abstract in different language: Research background: Indicators of enterprise performance has been globally discussed for decades. There are many ways to assess the performance of enterprises, some are general, and some are specifically tailored for enterprise’s needs. Yet, this issue can be seen from other, empirical perspective: what aspects (indicators and their values) should enterprises focus on, in order to improve their performance in globalized word. Purpose of the article: The aim of this article is to examine the set of indicators (i.e. their values) in order to find out which ones can affect the performance indicators, thus the enterprise performance itself. This finding could help the enterprise´s management with strategic decisions regarding future objectives. Methods: This research adopted quantitative approach based on the analysis of dataset downloaded from Albertina – Gold edition. Twelve selected indicators describing 2 338 enterprises are statistically tested in order to accept or reject the hypothesis of their statistical interdependence towards selected performance indicators (ROE, ROS). Findings & Value added: The findings of this preliminary research indicate that there are few indicators (such as Total Debt or Working Capital), which correlate with performance indicators. These results are presented and discussed in the paper, together with the possible future research.
Rights: © SHS Web of Conferences
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
shsconf_ies2020_01033.pdf425,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD