Title: Determining Forming Limit Diagrams Using Sub-Sized Specimen Geometry and Comparing FLD Evaluation Methods
Other Titles: Stanovení tvářecích limitních diagramů s využitím vzorků s menší geometrií a porovnání FLD metod hodnocení
Authors: Rubešová, Kateřina
Rund, Martin
Rzepa, Sylwia
Jirková, Hana
Jeníček, Štěpán
Urbánek, Miroslav
Kučerová, Ludmila
Konopík, Pavel
Citation: RUBEŠOVÁ, K. RUND, M. RZEPA, S. JIRKOVÁ, H. JENÍČEK, Š. URBÁNEK, M. KUČEROVÁ, L. KONOPÍK, P. Determining Forming Limit Diagrams Using Sub-Sized Specimen Geometry and Comparing FLD Evaluation Methods. Metals, 2021, roč. 11, č. 3. ISSN 2075-4701.
Issue Date: 2021
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85102352055
http://hdl.handle.net/11025/43218
ISSN: 2075-4701
Keywords: tvářecí limitní diagramy;tváření plechů;mechanické zkoušky;miniaturizované vzorky;automobilový průmysl;mangan-borové oceli
Keywords in different language: forming limit diagram;sheet metal forming;mechanical testing;miniaturized specimens;automotive industry;manganese-boron steel
Abstract: Limity pro tváření plechů jsou stanovovány pomocí limitních diagramů tváření (FLD). Zkoušky dle Nakajima a Marciniak, které jsou založeny na tažení materiálu pomocí razníku, jsou nejčastěji používanými metodami pro stanovení limitního diagramu FLD nebo lomového limitního diagramu (FFLD). Výsledky se obvykle hodnotí výpočtem lokálního přetvoření, rychlostí přetvoření, snížení tloušťky vzorku nebo deformací do lomu. Pokud není k dispozici dostatečné množství experimentálního materiálu, může být řešením miniaturizace zkušebních vzorků. Zaměnitelnost výsledků u standardních a miniaturizovaných vzorků však dosud nebyla prokázána. V této studii byly zkoušky dle Nakajima provedeny na standardních a miniaturizovaných vzorcích vyrobených z mangan-borové oceli 22MnB5, která je běžně používána v automobilovém průmyslu. Poté byly použity a porovnány čtyři metody vyhodnocení pro FLD/FFLD. Miniaturizované vzorky vykazovaly vyšší hodnoty přetvoření, což bylo vysvětleno různým poměrem tloušťky materiálu k průměru razníku a různými podmínkami ohybu. Nejvyšší shoda výsledků byla zaznamenána u standardního a miniaturizovaného FFLD
Abstract in different language: In this paper, the problem of Hermite interpolation by clamped Minkowski Pythagorean hodograph (MPH) B-spline curves is considered. Using the properties of B-splines, our intention is to use the MPH curves of degrees lower than in algorithms designed before. Special attention is devoted to C1/C2 Hermite interpolation by MPH B-spline cubics/quintics. The resulting interpolants are obtained by exploiting properties of B-spline basis functions and via solving special quadratic and linear equations in Clifford algebra Cℓ2,1. All the presented algorithms are purely symbolic. The results are confirmed by several applications, in particular we use them to generate an approximate conversion of a given analytic curve to MPH B-spline curve with a high order of approximation, then to an efficient approximation of the medial axis transform of a planar domain leading to NURBS representation of the (trimmed) offsets of the domain boundaries, and to skinning of systems of circles in plane.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
metals-11-00484.pdf3,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD