Title: Vliv nanášecího elementu na tisk kovových součástí metodou DMLS
Other Titles: The influence of a recoater blade element on 3d printing using direct metal laser sintering
Authors: Daňa, Milan
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43245
Keywords: 3d tisk kovů;nanášecí element;dvou-pravítkové provedení;měření vibrací
Keywords in different language: 3d printing;recoater blade;change of recoater blade;vibration measurement
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku 3D tisku kovů metodou DMLS založenou na principu práškového lože. Přesně se zaměřuje na nanášení práškového lože a problémů vznikajících při tomto procesu. V rámci experimentální části byly otestovány statické a dynamické mechanické vlastnosti, přesnost a drsnost v závislosti na druhu nanášecího elementu. Poslední část byla věnována vývoji dvou-pravítkové koncepce nanášecího ramene umožňující automatickou změnu během procesu 3D tisku kovů bez nutnosti zastavení tiskové úlohy.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of 3D metal printing by DMLS (Direct Metal Laser Sintering) based on powder bed fusion. The main goal of this thesis is focused on the powder bed application and solving trouble during the printing job. The thesis describes and compares static and dynamic mechanical properties, accuracy and roughness by the samples which are produced by different recoater elements. The highlight of the work is the recoater arm with two different recoater elements. This arm allows measuring of vibration and automatic recoater change during the job based on value of vibration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace - Dana 2020.pdfPlný text práce8,17 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Dana.pdfPosudek vedoucího práce549,6 kBAdobe PDFView/Open
posudky Dana.pdfPosudek oponenta práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
zapis Dana.pdfPrůběh obhajoby práce574,94 kBAdobe PDFView/Open
nezverejneni Dana.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP602,59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.