Title: Topologická optimalizace frézovacího nástroje s využitím výrobní technologie Direct Metal Laser Sintering
Other Titles: Topological optimization of a milling tool using Direct Metal Laser Sintering
Authors: Hanzl, Pavel
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43246
Keywords: topologická optimalizace;progresivní frézování;dmls;aditivní výroba z kovu
Keywords in different language: topological optimization;progressive milling;dmls;metal additive manufacturing
Abstract: Cílem disertační práce je identifikovat potenciálně kritické oblasti, které souvisí s odlehčením frézovací hlavy a to hlavně v důsledku vyplnění těla frézy "lattice" strukturou. V rámci této činnosti byly provedeny experimenty, které objasňují závažnost objevených možných rizik a jejich výstupy jsou v konečné fázi uplatněny pro návrhy odlehčení. Mezi ně byly zařazeny varianty odlehčené frézy "lattice" strukturou, ale i varianty, které vznikly na základě bionických úprav a rozměrové parametrizace navržené příčky uvnitř obálky frézy.
Abstract in different language: The aim of the dissertation is to identify potentially critical areas that are related to the relief of the milling head, mainly due to the filling of the cutter body with a "lattice" structure. As part of this activity, experiments were performed that clarify the severity of the identified potential risks and their outputs are ultimately applied to relief proposals. Among them were variants of the lightweight cutter with a "lattice" structure, but also variants that arose on the basis of bionic modifications and dimensional parameterization of the designed partition inside the cutter cover.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
corr_Disertacka_Hanzl_Pavel_S16P0011P_FINAL(2).pdfPlný text práce8,07 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Hanzl.pdfPosudek vedoucího práce586,85 kBAdobe PDFView/Open
posudky Hanzl.pdfPosudek oponenta práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
zapis Hanzl.pdfPrůběh obhajoby práce577,64 kBAdobe PDFView/Open
nezverejneni Hanzl.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP607,8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.