Title: Simulation of tram-pedestrian collision with validated windshield material model
Other Titles: Simulace kolize chodce s tramvají a validovaný materiálový model čelního skla
Authors: Špirk, Stanislav
Vychytil, Jan
Špička, Jan
Citation: ŠPIRK, S., VYCHYTIL, J., ŠPIČKA, J. Simulation of tram-pedestrian collision with validated windshield material model. In: Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020,Conference Proceedings2020. Ostrava: VŠB - Technická univerzita v Ostravě, 2020. s. 519-528. ISBN 978-80-248-4451-0.
Issue Date: 2020
Publisher: VŠB - Technická univerzita v Ostravě
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85099791692
http://hdl.handle.net/11025/43670
ISBN: 978-80-248-4451-0
Keywords: tramvaj;crash;čelní sklo
Keywords in different language: Tram;Pedestrian;Crash;Windshield model
Abstract: Konstrukce přední části tramvaje musí v blízké budoucnosti splňovat nové požadavky na výkon pasivní bezpečnosti chodců. Numerické simulace (z oblasti pasivní bezpečnosti) jsou podporovány experimenty. Zajímavou částí je numerický model čelního skla tramvaje, který je experimentálně ověřen a kompletně popsán (i tabulkou s materiálovými parametry). Na konci článku jsou diskutovány některé hlavní výsledky simulací.
Abstract in different language: The rail industry has been significantly affected by the passive safety technology in the last few years. The tram front-end design must fulfil the new requirements for pedestrian passive safety performance in the near future. The requirements are connected with a newly prepared technical guide “Tramway front end design” prepared by Technical Agency for ropeways and Guided Transport Systems. This paper describes research connected with new tram front-end design safe for pedestrian. The brief description of collision scenario and used human-body model “VIRTHUMAN” is provided. The numerical simulations (from field of passive safety) are supported by experiments. The interesting part is the numerical model of the tram windshield which is experimentally validated and completely described (even by table with material parameters). Some major simulations results are discussed at the end of paper.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© VŠB - Technická univerzita v Ostravě
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers
Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
EAN2020 Špirk_Simulation of tram.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD