Title: Blankosměnka a oprávnění věřitele plynoucí z dohody o směnečném vyplňovacím právu
Other Titles: The Blank promissory note and creditor authorization arising from an agreement on a bill of exchange filling right
Authors: Chaloupka, Roman
Citation: CHALOUPKA, R. Blankosměnka a oprávnění věřitele plynoucí z dohody o směnečném vyplňovacím právu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 4, s. 33-40. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2021
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/44788
ISSN: 1210-8278
Keywords: blankosměnka;věřitel;oprávnění věřitele;směnečné vyplňovací právo
Keywords in different language: blank bill of exchange;creditor;creditor's authorization;bill of exchange filling right
Abstract: Předložený odborný článek se zabývá problematikou blankosměnky a oprávnění věřitele, které vyplývá z dohody o směnečném vyplňovacím právu. V české soudní rozhodovací praxi není jednota názorů ohledně toho, co ještě může věřitel po právu do blankosměnky doplnit. Podle názoru Nejvyššího soudu má mít věřitel vyplňovací právo překračující rámec písemné dohody s výstavcem.
Abstract in different language: The presented professional article deals with the issue of the blank bill of exchange and the creditor's authorization, which results from the agreement on the bill of exchange filling right. In Czech judicial decision-making practice, there is no unity of opinion as to what else a creditor can rightly add to a blank bill of exchange. In the opinion of the Supreme Court, the creditor should have a right of completion beyond the written agreement with the issuer.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD