Title: Komparácia poskytovania reverzných hypoték vo vybraných štátoch EU
Authors: Králiková, Darina
Citation: Právnické listy. 2021, č. 1, s. 27-31.
Issue Date: 2021
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/44878
https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2021/PravnickeListy21_1.pdf
ISSN: 2533-736X
Keywords: reverzní hypotéka;splacená hypotéka;hypotéka naruby;doživotní renta
Keywords in different language: reverse mortgage;paid-back mortgage;mortgage upside-down;lifelong retirement pension
Abstract in different language: Predkladaný vedecký článok sa zaoberá problematikou poskytovania reverzných hypoték na území Českej republiky, Slovenskej republiky a Rakúska v kontexte komparácie podmienok poskytovania tohto finančného produktu v uvedených krajinách. CieFom vedeckého článku je zhodnotit' vhodnost' zavedenia reverznej hypotéky na územie Slo-venskej republiky s ohradom na absentujúcu právnu úpravu v danej oblasti, ako aj odporúčania Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska. Vo vyspelých krajinách sveta bola reverzná, resp. spatná hypotéka, určená pre seniorovi, zavedená pred niekorkými desaťroč'iami, a to s póvodným zámerom, umožnit' pozostalému po smrti partnera, aj napriek nepostačujúcemu príjmu, dožit' v nehnuteFnosti, ktorá sa zavedením tohto inštitútu nestala len zdrojom výdavkov takejto osoby, ale aj zdrojom jej príjmu.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy21_1d.pdfPlný text2,94 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.