Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBatková, Šárka
dc.contributor.authorKozák, Tomáš
dc.contributor.authorHaviar, Stanislav
dc.contributor.authorMareš, Pavel
dc.contributor.authorČapek, Jiří
dc.date.accessioned2021-08-16T10:00:16Z-
dc.date.available2021-08-16T10:00:16Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBATKOVÁ, Š., KOZÁK, T., HAVIAR, S., MAREŠ, P., ČAPEK, J. Effect of exit-orifice diameter on Cu nanoparticles produced by gas-aggregation source. Surface and Coatings Technology, 2021, roč. 417, č. 15 JUL 2021, s. '127196-1'-'127196-9'. ISSN 0257-8972.cs
dc.identifier.issn0257-8972
dc.identifier.uri2-s2.0-85105692608
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44918
dc.description.abstractAgregační zdroj (GAS) byl použit pro přípravu měděných nanočástic. Změnou průměru výstupní štěrbiny agregační komory jsme byli schopni izolovat a zkoumat vliv průtoku pracovního plynu při konstantním tlaku v agregační komoře. Ukazujeme, že konvenční přístup změny tlaku pomocí změny průtoku (při konstantním průměru štěrbiny) neovlivňuje výrazně velikost nanočástic. Nicméně pokud je tlak držen konstantní, změna průtoku má silný vliv. Na základě teoretické studie navrhujeme, že rozhodujícím parametrem je poměr tlaku k průtoku. Tento poměr určuje dobu zadržení nanočástic v agregační komoře (a tudíž i čas, který mají k dispozici pro růst) a je konstantní pro konstantní průměr výstupní štěrbiny. Když se ale průměr štěrbiny zmenší, tento poměr se zvětší, což poskytne nanočásticím více času a umožní jim více narůst. Kromě velikosti nanočástic ovlivňuje velikost štěrbiny i hmotnostní tok a jeho úhlové rozdělení.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.relation.ispartofseriesSurface and Coatings Technologyen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectAgregační zdrojcs
dc.subjectCu nanočásticecs
dc.subjectPrůměr výstupní štěrbinycs
dc.subjectPoměr tlaku k průtokucs
dc.subjectRozdělení velikostícs
dc.titleEffect of exit-orifice diameter on Cu nanoparticles produced by gas-aggregation sourceen
dc.title.alternativeVliv průměru výstupní štěrbiny na měděné nanočástice připravené agregačním zdrojemcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedGas-aggregation source (GAS) was used to prepare Cu nanoparticles. By changing the diameter of the exit orifice of the aggregation chamber, we were able to isolate and investigate the effect of the flow rate of the working gas at a constant pressure inside the aggregation chamber. We show that the conventional approach of changing pressure by adjusting the flow rate (at a constant orifice diameter) does not significantly influence the nanoparticle size. However, when the pressure is held constant, changing the flow rate has a notable effect. Based on a theoretical study, we suggest that the determining parameter which needs to be considered is the pressure to flow rate ratio. This ratio determines the residence time of the nanoparticles inside the aggregation chamber (and therefore the time available for them to grow) and is constant for a constant orifice diameter. Decreasing the orifice diameter, however, increases the pressure to flow rate ratio, which gives the nanoparticles longer time inside the aggregation chamber and allows them to grow larger. Apart from their size, the orifice diameter also influences the mass flux and its angular distribution.en
dc.subject.translatedGas-aggregation sourceen
dc.subject.translatedCu nanoparticlesen
dc.subject.translatedExit-orifice diameteren
dc.subject.translatedPressure to flow rate ratioen
dc.subject.translatedSize distributionen
dc.identifier.doi10.1016/j.surfcoat.2021.127196
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number655577700017
dc.identifier.obd43932792
dc.project.IDGA19-13174S/Pokročilé nanomateriály s řízenou architekturou pro detekci vodíkucs
dc.project.IDSGS-2019-031/Nové tenkovrstvé materiály vytvářené pokročilými plazmovými technologiemics
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD21_Batkova,Kozak,Haviar,Mares,Capek_clanek.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD