Title: High-strength steel components produced by hot metal gas forming
Other Titles: Díly z vysokopevných ocelí vyrobených tvářením vnitřním přetlakem plynu za tepla
Authors: Jirková, Hana
Jeníček, Štěpán
Kučerová, Ludmila
Kurka, Petr
Citation: JIRKOVÁ, H., JENÍČEK, Š., KUČEROVÁ, L., KURKA, P. High-strength steel components produced by hot metal gas forming. Materials science and technology, 2021, roč. 37, č. 7, s. 693-701. ISSN 0267-0836.
Issue Date: 2021
Publisher: Institute of Materials, Minerals and Mining
Taylor & Francis
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85061428344
http://hdl.handle.net/11025/44948
ISSN: 0267-0836
Keywords: Q-P proces;vysokopevná ocel;zbytkový austenit;tváření vnitřním přetlakem
Keywords in different language: quenching and partitioning process;high strength steel;retained austenite;hot metal gas forming
Abstract: Moderní vysokopevné oceli se stále častěji prosazují jako velmi perspektivní materiál. Tyto materiály se využívají v automobilovém průmyslu, protože umožňují snižovat hmotnost karoserie aut, a tím snižovat spotřebu paliva. Vysoké meze pevnosti jsou dosahovány u martenzitických ocelí, které se zpracovávají tzv. Q-P procesem. Jednou z reálné možnosti výroby tvarových dílů je tváření vnitřním přetlakem za vyšších teplot. Byly odzkoušeny různé parametry tepelného zpracování. Nejprve bylo odzkoušeno pouze kalení dílů v nástroji na různou teplotu pod teplotou Ms. Poté byl zjišťován vliv procesu kalení a přerozdělení. Na oceli s obsahem uhlíku 0,42% byla dosažena mez pevnosti přes 1800 MPa s tažností přes 15%.
Abstract in different language: Advanced high strength steels are promising materials for a variety of applications. They can be used in the automotive industry to reduce the car body weight, and thus the fuel consumption as well. Very good mechanical properties can be obtained in martensitic steels by the quenching and partitioning process. Making complex-shaped parts using a single forming step is now possible with hot metal gas forming. Several heat treatment sequences were designed. One involved plain hardening to a temperature below the martensite start temperature. Another sequence was intended to explore the influence of the quenching and partitioning process. In this steel with a carbon content of 0.42%, tensile strengths in excess of 1800 MPa with elongations above 15% can be achieved.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Institute of Materials, Minerals and Mining
©Taylor & Francis
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2021_vol 37_NO 7_ High_strenght steel.pdf3,79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD