Title: Investigation of mechanical behaviour of LLDPE foil
Other Titles: Mechanické chování LLDPE fólie
Authors: Kottner, Radek
Kučerová, Karolína
Kochová, Petra
Bońkowski, Tomasz
Citation: KOTTNER, R., KUČEROVÁ, K., KOCHOVÁ, P., BOŃKOWSKI, T. Investigation of mechanical behaviour of LLDPE foil. In: Experimental Stress Analysis 2020 Book of full papers. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. s. 233-237. ISBN 978-80-248-4451-0.
Issue Date: 2020
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85105964779
http://hdl.handle.net/11025/45150
ISBN: 978-80-248-4451-0
Keywords: LLDPE fólie;tahový test;impakt test;padostroj, nanobag
Keywords in different language: LLDPE foil;Tensile test;Impact test;Drop tower;Nanobag
Abstract: LLDPE fólie se běžně používá na balení. Tento materiál byl díky svojí velké plastické deformovatelnosti navržen jako hlavní součást nového bezpečnostního systému pro automobilový průmysl. Ke stanovení mechanických vlastností fólie byl použit jednoosý tahový test a rázový impaktní test se sférickým impaktorem. Pro získání dat k materiálovému modelu byly hodnoceny křivky síla-posuv (tahové zatížení) a zpomalení impaktoru a posuv fólie vlivem impaktoru v dolní úvrati (impakt test).
Abstract in different language: LLDPE foil is commonly used for packing. Since this material allows large plastic deformations, it was suggested to use it as the main part of a new concept of safety systems for the automotive industry. A tensile test and an impact test with a spherical impactor were performed to investigate the mechanical behaviour of the foil. The force-displacement curves of the foil, and deceleration of the impactor and displacement of the foil with the impactor at the bottom dead centre were evaluated to obtain data for the material model.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers
Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
kottner2020_ean.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD