Title: Neostrý pojem Augustinovy Řehole
Other Titles: Blurred Concept of Rule of Saint Augustine
Authors: Hrdina, Antonín
Citation: HRDINA, A. Neostrý pojem Augustinovy Řehole. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 83-2, s. 47-55. ISSN: 1211-1635
Issue Date: 2021
Publisher: Společnost pro církevní právo, z. s.
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/45608
ISSN: 1211-1635
Keywords: právo;právní dějiny;kanonické právo;Řehole sv. Augustina;Ordo monasterii;Praeceptum;Praeceptum longius;Regularis informatio;Regula recepta
Keywords in different language: Law;History of Law;Canon Law;Rule of Saint Augustine;Ordo monasterii;Praeceptum;Praeceptum longius;Regularis informatio;Regula recepta
Abstract: Autor ve svém článku podává stručnou klasifikaci různých textů řeholí, které bývají spojeny s autorstvím, resp. jménem sv. Aurelia Augustina. Cílem článku je především utřídění a vysvětlení jednotlivých názvů těchto textů (Ordo monasterii, Praeceptum, event. Praeceptum longius, Regularis informatio, Regula recepta).
Abstract in different language: In his article, the autor gives a brief classification of various texts of religious rules, which are usually associated with autorship of St. Aurelius Augustinus. The aim of the article is mainly to classify and explain the individual titles of these texts (Ordo monasterii, Praeceptum, event. Praeceptum longius, Regularis informatio, Rgula recepta).
Rights: © autoři
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdina - Augustinova řehole - rcp83.pdf358,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD