Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHrdina, Antonín
dc.date.accessioned2021-11-01T11:00:35Z-
dc.date.available2021-11-01T11:00:35Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationHRDINA, A. Co se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotného. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 3, s. 13-28. ISSN: 1211-1635cs
dc.identifier.issn1211-1635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45628
dc.description.abstractAutor ve svém článku komentuje základní změny, které do kanonického trestního práv hmotného vnesla apoštolská konstituce papeže Františka Pascite gregem Dei ze dne 23. 5. 2021, který nabyde účinnosti dnem 8. 12. 2021. Po reformě manželského procesu v roce 2015 jde o druhou rekodifikaci celého subsystému kanonického práva po vydání CIC/1983. První část článku se týká vlastních změn v právní úpravě, v druhé části autor v úvaze de lege ferenda zmiňuje instituty trestního práva, které naopak novou právní úpravou nebyly dotčeny, jakkoliv by to bylo žádoucí.cs
dc.format16 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSpolečnost pro církevní právo, z. s.cs
dc.relation.ispartofseriesRevue církevního právacs
dc.rights© autořics
dc.subjectprávocs
dc.subjectkanonické právocs
dc.subjecttrestní právo hmotnécs
dc.subjectapoštolská konstitucecs
dc.subjectPascite gregem Deics
dc.subjectKodex kanonického právacs
dc.titleCo se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotnéhocs
dc.title.alternativeWhat Has (Not) Changed with the Recodification of Canon Substantive Criminal Lawen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn his article, the autor comments on the fundamental changes introduced to the canon substantive criminal law by the Apostolic Constitution of Pope Francis Pascite gregem Dei of 23rd May 2021. After the reform of the matrimonial legal process in 2015, this is the second recodification of the entire canon law subsystem after the issuance of the CIC/1983. The first part of the article concerns the changes in the legislation itself, in the second part the autor mentions in the consideration de lege ferenda the institutes of criminal law, which, on the contrary, were non affected by the new legislation, however desirable.en
dc.subject.translatedLawen
dc.subject.translatedcanon lawen
dc.subject.translatedsubstantive criminal lawen
dc.subject.translatedApostolic Constitutionen
dc.subject.translatedPascite gregem Deien
dc.subject.translatedCode of Canon Lawen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number695700900002
dc.identifier.obd43933334
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdina - Trestní právo - rcp84.pdf408,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD