Title: Absolutione pluribus una simul. Historie a praxe tzv. společného rozhřešení
Other Titles: Absolutione Pluribus Una Simul. History and Practice of the So-Called Collective Absolution
Authors: Vintrová, Martina
Citation: VINTROVÁ, M. Absolutione pluribus una simul. Historie a praxe tzv. společného rozhřešení. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 84-3, s. 47-57. ISSN: 1211-1635
Issue Date: 2021
Publisher: Společnost pro církevní právo, z. s.
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/45675
ISSN: 1211-1635
Keywords: právo;kanonické právo;právní dějiny;svátost smíření;zpověď;svátostné rozhřešení;společné rozhřešení;nemožnost individuální zpovědi
Keywords in different language: law;canon law;history of law;sacrament of reconciliation;confession;sacramental abso-lution;collective absolution;impossibility of individual confession
Abstract: Článek se zabývá vznikem, vývojem příslušných norem a dnešní legislativou mimořádného způsobu rozhřešení, tj. nepotřebná – udílení rozhřešení více kajícníkům najednou bez předchozího jednotlivého vyznání, formou společného rozhřešení, a pastoračními komentáři k jeho používání. Jak ukazuje historie, za všemi těmito normami stojí pečlivá starost církve o spásu duší, právníky vyjádřená pravidlem „salus animarum suprema lex“.
Abstract in different language: The article deals with the origin, the development of relevant regulation and today’s legislation of this extraordinary method of absolution, i.e. granting absolution to several penitents at once without prior individual confession, in the form of collective absolution, and pastoral comments on its use. As history shows, Church’s careful concern for the salvation of souls is behind all these norms, expressed by lawyers as the rule salus animarum suprema lex.
Rights: © autoři
© Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vintrová - Společné rozhřešení - rcp84.pdf382,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD