Title: Textilní antény jako senzory natažení a deformace
Other Titles: Textile antennas as strain and deformation sensors
Authors: Radouchová, Michaela
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46043
Keywords: chytré textilie;textilní antény;senzor natažení;senzor deformace;vodivé příze
Keywords in different language: smart textiles;textile antennas;strain sensor;deformation sensor;conductive yarns
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na textilní antény vhodné pro snímání mechanických deformací jako je například natažení. Snímání míry natažení je důležitým parametrem pro snímání otoků a flexibility končetin, jako je ohyb končetin nebo rozsah pohybu kloubů a těla, ve zdravotnictví či při rehabilitaci a sportu. Práce obsahuje rešerši textilních antén od jejich výroby, fungování až po aplikace, s důrazem na textilní antény jako senzory natažení a deformace, kterým je věnována praktická část. Praktická část je zaměřena na návrh a měření textilních antén vhodných pro snímání natažení či deformace na základě vyhodnocení změn jejich elektrických parametrů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on textile antennas suitable for sensing mechanical deformations such as strain. Strain sensing is an important parameter for sensing edema and flexibility of the limbs, such as flexion of the limbs or the range of motion of the joints and body, in healthcare or in rehabilitation and sports. The work contains a search of textile antennas from their production, operation to application, with emphasis on textile antennas as strain and deformation sensors, which is devoted to the practical part. The practical part is focused on the design and measurement of textile antennas suitable for sensing strain or deformation based on the evaluation of changes in their electrical parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radouchova Michaela_Textilni anteny jako senzory natazeni a deformace.pdfPlný text práce7,83 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,7 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce43,14 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce23,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.