Title: Elektromagnetický návrh vícefázového PMSM s axiálním uspořádáním
Other Titles: Electromagnetic design of multiphase axial flux PMSM
Authors: Muška, Jiří
Advisor: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čermák Radek, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46106
Keywords: axiální synchronní stroj;afpm;analytický návrh;metoda konečných prvků;mkp;vícefázové elektrické systémy
Keywords in different language: axial flux permanent-magnet machine;afpm;analytical design;finite-element method;fem;multi-phase electrical systems
Abstract: Diplomová práce se zabývá procesem návrhu axiálního synchronního stroje s permanentními magnety(AFPM) určeného pro použití v dopravě. V textu je uveden podrobný proces analytického návrhu, jehož výsledky jsou následně porovnávány s výsledky simulace provedené v softwaru ANSYS.
Abstract in different language: Main focus of presented master thesis is aimed at the process of designing an axial flux permanent-magnet machine(AFPM) meant for application in electric traction. Detailed process of analytical design of AFPM is presented and its results are afterwards compared to the results of simulation conducted using ANSYS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muska_Jiri_DP.pdfPlný text práce8,84 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce39 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce38 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce23,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.