Title: Návrh 3f tlumivky
Other Titles: Design of 3phase reactor
Authors: Záruba, Vít
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46108
Keywords: analytický návrh;ansys maxwell;cívka;induktor;konstrukce prototypů;metoda konečných prvků;mkp;teplotní analýza;třífázová tlumivka
Keywords in different language: analytic design;ansys maxwell;coil;finite element method;fem;inductor;prototype design;thermal analysis;three-phase choke
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh dvou prototypů třífázových tlumivek podle požadavků zadavatele, kde každá má odlišné parametry. První část se zabývá teorií cívek a tlumivek, jejími druhy a použitím v praxi, metodou konečných prvků a programem ANSYS Maxwell. Druhá část pojednává o mechanické konstrukci, teplotní analýze, analytickém návrhu, ověření analytického návrhu a úpravě parametrů třífázových tlumivek na základě metody konečných prvků provedené v programu ANSYS Maxwell. V závěrečné části jsou pro navržené a zkonstruované prototypy třífázových tlumivek uvedena plánovaná kontrolní měření pro ověření toho zda bylo skutečně dosaženo požadavků daných zadavatelem.
Abstract in different language: The master's thesis is focused on the design of two prototypes of three phase chokes according to the requirements of customer, where each has different parameters. The first part is an introduction to the theory of coils and chokes, its types and use in practice, finite element method and ANSYS Maxwell software. The second part describes the mechanical construction, thermal analysis, analytic design, verification of the analytic design and modification of the parameters of three phase chokes based on finite element method using ANSYS Maxwell software. In the final part, the planned control measurements are given for designed and constructed prototypes of three phase chokes to verify whether the requirements given by the client have actually been achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zaruba_Vit_Navrh_3f_tlumivky.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce38,87 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce40,04 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce24,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.