Title: Návrh synchronního reluktančního motoru
Other Titles: Design of Synchronous Reluctance Motor
Authors: Jakeš, Jan
Advisor: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Dražan Jiří, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46110
Keywords: synchronní reluktanční motor;asynchronní motor;ansys;poměr indukčností;metoda konečných prvků;radiálně vrstvený;bariéra;rsm
Keywords in different language: synchronous reluctance motor;induction motor;ansys;inductance ratio;finite element method;radially laminated;barrier;rsm
Abstract: Diplomová práce se z hlavní části zabývá návrhem synchronního reluktančního stroje a také vysvětlením jeho principu a použití. Stroj bude navrhnut tak, aby se mohl zaměnit s vybraným sériově vyrobeným asynchronním motorem. To znamená ponechání rozměrů statorového paketu a výměnu rotoru vybraného asynchronního stroje za rotor synchronního reluktančního. A ověření návrhu v programu FEMM či ANSYS. V závěru dojde k porovnání parametrů obou strojů.
Abstract in different language: The diploma thesis mainly deals with the design of a synchronous reluctance machine and also with an explanation of its principle and use. The machine will be designed to be interchangeable with a selected series-produced asynchronous motor. This means keeping the dimensions of the stator package and replacing the rotor of the selected asynchronous machine with a synchronous reluctance rotor. And design verification in the FEMM or ANSYS program. In the end, the parameters of both machines will be compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan Jakes.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce37,86 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce38,51 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce25,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.