Title: Využitelnost vícefázové oceli typu TRIP pro technologii press-hardeningu
Other Titles: Use of multi-phase TRIP steel for press-hardening technology
Authors: Jirková, Hana
Opatová, Kateřina
Jeníček, Štěpán
Vrtáček, Jiří
Radčický, Antonín
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 18.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46365
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: vysokopevná ocel;kalení do zápustky;TRIP ocel
Keywords in different language: high strength steel;press-hardening;TRIP steel
Abstract: Pokročilé vysokopevné oceli nacházejí stále větší uplatnění v různých oblastech průmyslu. Jejich hlavním odběratelem je automobilový průmysl, který klade důraz na zlepšování mechanických vlastností, což vede nejenom ke snižování hmotnosti dílů a snížení emisí CO2, ale i ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Pro dosažení požadovaných mechanických vlastností je nutné využít vedle správné legovací strategie i vhodné tepelné zpracování. Problém u těchto zpracování představuje izotermická prodleva, která se u TRIP ocelí provádí v oblasti bainitické přeměny. Tato prodleva je v průmyslu časově a finančně náročná a hledají se nové možnosti jak jí zapojit přímo do výrobního procesu. Jednou z možností je výroba vysokopevných plechových dílů metodou press-hardeningu. Tak je možné vyrábět přesné plechové díly s vysokou rozměrovou přesností a malým spring-back efektem. Na experimentální oceli TRIP CMnSi byly odzkoušeny modely sestavené na základě dat získaných přímo z reálné technologie press-hardeningu. Byly odzkoušeny jak postupy s kontinuálním ochlazováním pro různou teplotu nástroje, tak i zpracování s izotermickou výdrží. Byly získány směsné martenziticko-bainitické struktury s podílem feritu a zbytkového austenitu dosahující mez pevnosti přes 1000 MPa.
Abstract in different language: Development of high strength or even ultra-high strength steels is mainly driven by the automotive industry which strives to reduce the weight of individual parts, fuel consumption, and CO2 emissions. Another important factor is to improve the passenger safety. In order to achieve the required mechanical properties, it is necessary to use suitable heat treatment in addition to an appropriate alloying strategy. The main problem of these types of treatments is the isothermal holding time. In TRIP steel, the holding time is carried out in the field of bainitic transformation. These holding times are economically demanding by the industry and they are looking for new possibilities to integrate these processing methods directly into the production process. One option for production of high-strength sheet is press-hardening technology, which delivers high dimensional accuracy and a small spring-back effect. The material-technological models based on data obtained directly from a real press-hardening process were examined on the CMnSi TRIP steel. Both, variants with a continuous cooling profile for different tool temperature, as well as regimes with isothermal holding were tested. Mixed martensitic-bainite structures with ferrite and retained austenite with tensilte strength over 1000 MPa were obtained.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-18.pdfPlný text259,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.