Title: Training factories s principy Industry 4.0 v průmyslovém inženýrství
Authors: Malaga, Miroslav
Ulrych, Zdeněk
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 133-149.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46446
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: hardwarový model;training factories;průmyslové inženýrství;průmysl 4.0
Keywords in different language: hardware model;training factories;industrially engineering;industry 4.0
Abstract: Příspěvek je rešerší článků, zveřejněných hlavně v databázích Web of Science (WoS) a Scopus, zaměřených na využívání hardwarových modelů používaných pro tvorbu digitálních dvojčat, nebo např. pro ověřování nových algoritmů, optimalizaci procesů a algoritmů, vzdělávání studentů a pracovníků apod. Tyto training factories často využívají průmysloví inženýři, proto je součástí i popis průmyslového inženýrství a průmyslového inženýra včetně legislativního omezení, které má na vztah průmyslového inženýra a tématu training factories nezanedbatelný dopad.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet-137-153.pdfPlný text1,18 MBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.