Title: Maximum achievable N content in atom-by-atom growth of amorphous Si–B–C–N materials
Other Titles: Maximální dosažitelný obsah dusíku při růstu amorfního Si–B–C–N atom po atomu
Authors: Houška, Jiří
Citation: HOUŠKA, J. Maximum achievable N content in atom-by-atom growth of amorphous Si–B–C–N materials. Materials, 2021, roč. 14, č. 19, s. "5744-1"-"5744-12". ISSN: 1996-1944
Issue Date: 2021
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85116100025
http://hdl.handle.net/11025/46513
ISSN: 1996-1944
Keywords: obsah N;vznik N2;Si–B–C–N;Si–C–N;SiNx;BNx;CNx;C3N4
Keywords in different language: N content;N2 formation;Si–B–C–N;Si–C–N;SiNx;BNx;CNx;C3N4
Abstract: Amorfní materiály Si–B–C–N dokážou kombinovat výjimečnou oxidační odolnost do 1500 °C s vysokoteplotní stabilitou vynikajících funkčních vlastností. Protože některé tyto charakteristiky vyžadují co nejvyšší obsah N, maximální dosažitelný obsah N v amorfním Si–B–C–N byl prozkoumán pomocí kombinace extenzivních ab-initio simulací využívajících molekulární dynamiku s experimentálními daty. Obsah N je limitován tvorbou molekul N2, které nejsou k amorfní síti vázány, a tento proces závisí na složení a hustotě. Maximální obsah N vázaného v amorfních sítích Si–B–C–N je při hustotě odpovídající minimální energii roven 34 % až 57 % (materiály připravitelné bez současné tvorby N2) nebo nejvýše 42 % až 57 % (za cenu současného vytváření molekul N2). Výsledky jsou důležité pro porozumění experimentálně zjištěným obsahům N, pro design stabilních amorfních nitridů s optimalizovanými vlastnostmi a cest pro jejich přípravu a pro identifikaci toho, co v této oblasti je a není dosažitelné.
Abstract in different language: Amorphous Si–B–C–N alloys can combine exceptional oxidation resistance up to 1500 °C with high-temperature stability of superior functional properties. Because some of these characteristics require as high N content as possible, the maximum achievable N content in amorphous Si–B–C–N is examined by combining extensive ab initio molecular dynamics simulations with experimental data. The N content is limited by the formation of unbonded N2 molecules, which depends on the composition and on the density. The maximum content of N bonded in amorphous Si–B–C–N networks of lowest-energy densities is in the range from 34% to 57% (materials which can be grown without unbonded N2) or at most from 42% to 57% (at a cost of affecting materials characteristics by unbonded N2). The results are important for understanding the experimentally reported N contents, design of stable amorphous nitrides with optimized properties and pathways for their preparation, and identification of what is or is not possible to achieve in this field.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD21_Houska2_clanek.pdf2,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD