Title: Kosmova kreativní nápověda?
Other Titles: Kosma's Creative Help?
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Kosmova kreativní nápověda?. Bohemistyka, 2021, roč. 21, č. 4, s. 533-544, 555-560. ISSN: 1642-9893
Issue Date: 2021
Publisher: Polska Akademia Nauk
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85119937269
http://hdl.handle.net/11025/46676
ISSN: 1642-9893
Keywords: česká literatura;hagiografie;historiografie;raný středověk, Ludmila;Kosmas;Mělník;Pšov
Keywords in different language: Czech literature;hagiography;historiography;early middle ages;Ludmila;Kosmas;Mělník;Pšov
Abstract: První kniha Kosmovy Kroniky Čechů vykazuje výraznou anomálii. Kosmas porušil kontinuální chronologickou kompozici první knihy a při líčení počátků christianizace Čech ve 2. polovině 9. století vložil mezi data knížete Bořivoje I. a jeho ženy Ludmily rozsáhlou epizodu o smrti luckého knížete Vlastislava. Je možné, že nejstarší český kronikář nepřímo – ale vědomě – upozornil na pravý původ kněžny a pozdější světice Ludmily, o kterém se dodnes vedou spory.
Abstract in different language: The first book of Kosma’s Chronicle of Bohemia shows a significant anomaly. Kosmas violated the continuous chronological composition of the first book and, describing the beginnings of the Christianization of Bohemia in the second half of the 9th century, inserted an extensive episode between the dates of Prince Bořivoj I and his wife Ludmila about the death of the lucky prince Vlastislav. It is possible that the oldest Czech chronicler indirectly – but consciously – drew attention to the true origin of Princess and later saint Ludmila, about whom there are still disputes.
Rights: © Polska Akademia Nauk
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novotný, Kosmas.pdf7,62 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD