Title: Physical modelling of the Industry 4.0 concept
Other Titles: Fyzické modelování konceptu Průmysl 4.0
Authors: Malaga, Miroslav
Ulrych, Zdeněk
Citation: MALAGA, M. ULRYCH, Z. Physical modelling of the Industry 4.0 concept. In Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020. s. 17540-17549. ISBN: 978-0-9998551-4-0
Issue Date: 2020
Publisher: International Business Information Management Association (IBIMA)
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46895
ISBN: 978-0-9998551-4-0
Keywords: Průmysl, Průmysl 4.0, Průmyslové inženýrství, Inženýrství, Strojní inženýrství, Vzdělávání, STEM, Fischertechnik
Keywords in different language: Industry, Industry 4.0, Industrial engineering, Engineering, Mechanical engineering, Education, STEM, Fischertechnik
Abstract: Tento článek představuje možnosti představení a vizualizace konceptu trendu Průmysl 4.0 studentům průmyslového inženýrství nebo pracovníkům v technických oborech s využitím konceptu STEM. První část článku se zabývá přehledem technických pomůcek, s jejichž pomocí je možné koncept Průmyslu 4.0 představit. Druhá část příspěvku je věnována popisu školicí továrny Fischertechnik Průmysl 4.0, způsobu jejího ovládání, možnostem programování a představení možností jejího využití ve výuce na technických vysokých školách, u vedoucích pracovníků v průmyslu a v dalších oblastech souvisejících především s průmyslovým inženýrstvím.
Abstract in different language: This paper presents the possibilities of introducing and visualizing the Industry 4.0 trend concept to students of industrial engineering, or workers in technical fields using the STEM concept. The first part of the paper deals with an overview of technical aids with which it is possible to introduce the concept of Industry 4.0. The second part of the paper is devoted to a description of the Fischertechnik Training Factory Industry 4.0, how to operate it, the programming possibilities and a presentation of the possibilities for using it in education at technical universities, with industrial executives and other areas mainly related to industrial engineering.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IBIMA
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Physical modelling of the Industry 4.0 concept.pdf11,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD