Title: The Use of Business Process Management in Hotel Direct Sales Improvement
Other Titles: Využití řízení podnikových procesů při zlepšování přímého prodeje v hotelu
Authors: Chalupa, Štěpán
Petříček, Martin
Ulrych, Zdeněk
Citation: CHALUPA, Š. PETŘÍČEK, M. ULRYCH, Z. The Use of Business Process Management in Hotel Direct Sales Improvement. TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2021, roč. 10, č. 1, s. 215-220. ISSN: 2217-8309
Issue Date: 2021
Publisher: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85107715585
http://hdl.handle.net/11025/46897
ISSN: 2217-8309
Keywords: BPM v hotelnictví;reengineering obchodních procesů;přímý prodej v hotelu;modelování procesů
Keywords in different language: BPM in hospitality;business process reengineering;hotel direct sales;process modelling
Abstract: Článek se zabývá využitím modelování podnikových procesů a reengineeringu v hotelnictví se zaměřením na zlepšení přímého telefonního prodeje za pomocí systému CRM. Po namodelování současného stavu vybraného procesu pomocí metodiky ARIS byl vybraný proces optimalizován s využitím systému CRM. Tato optimalizace zkrátila celý proces a umožnila zaměstnanci recepce se více orientovat na klienty. Automatizace procesů náročných na práci může snížit počet chyb způsobených člověkem a zlepšit celkovou hodnotu v procesu rezervace.
Abstract in different language: This article deals with Business Process Modelling and Reengineering use in the hospitality industry, focusing on the improvement of direct telephone sales by application of the CRM system. After modelling the current state of the selected process using ARIS methodology, the same process was remodelled for the application of the CRM system. This application shortened the whole process (mainly the number of activities needed to prosecute) and allowed the front-office employee to be more clients oriented. The automation of labour-intensive processes can reduce the number of human-caused errors and improve the convertibility and reservation request and their overall value.
Rights: © authors
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TEMJournalFebruary2021_215_220.pdf406,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD