Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTihelková, Alice
dc.date.accessioned2022-02-14T11:00:15Z-
dc.date.available2022-02-14T11:00:15Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTIHELKOVÁ, A. Brick and Mortar Dreams and Nightmares: a Historical Look at the Role of Home Ownership in Britain. American and British Studies Annual, 2021, roč. 14, č. 1, s. 142-153. ISSN: 1803-6058cs
dc.identifier.issn1803-6058
dc.identifier.uri2-s2.0-85121433733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46909
dc.description.abstractCelonárodní zaujetí realitním trhem a vlastnickým bydlením Británii tradičně odlišuje od ostatních evropských zemí, kde je oblíbenou volnou nájemní bydlení, které s sebou nese jen málo negativních sociálních konotací. Pohled na vlastnické bydlení jako na potvrzení individuální důstojnosti jedince ve společnosti přetrvává dodnes, přestože se Spojené království v současné době potýká s obrovským nedostatkem bytů a s tím spojenou rostoucí nedostupnosti bydlení. V historické perspektivě tento článek identifikuje klíčové události, které přispěly k tomu, že vlastnické bydlení získalo pro Brity tak obrovskou společenskou hodnotu, a odhaluje řadu důležitých faktorů a nepříznivých sociálních důsledků přílišného důrazu na vlastnické bydlení. Zvláštní pozornost bude věnována konceptu vlastnické demokracie a politice Right to Buy, prosazované v 80. letech Margaret Thatcherovou. s cílem odhalit, jak přispěly k současné krizi bydlení.cs
dc.format12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of Pardubiceen
dc.relation.ispartofseriesAmerican and British Studies Annualen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© University of Pardubiceen
dc.subjectvlastnické bydlení, bytová krize, Right to Buy, Thatcherová, vlastnická demokracie, obecní bydlenícs
dc.titleBrick and Mortar Dreams and Nightmares: a Historical Look at the Role of Home Ownership in Britainen
dc.title.alternativeSny a noční můry z cihel: historický pohled na vlastnické bydlení ve Velké Britániics
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedAbstract The nationwide preoccupation with the “property ladder” and the high premium placed on owning one’s own home have traditionally set Britain apart from other European countries, where renting has been a popular living choice carrying few negative social connotations. The view of home ownership as the affirmation of the individual’s full membership in society persists to this day, despite the UK currently facing a massive housing shortage and growing unaffordability of homes. Taking a historical perspective, the paper identifies the key developments that have contributed to home ownership acquiring such enormous social value for the British and reveals a number of adverse social consequences of the overemphasis on owner-occupancy. Special attention will be devoted to the concept of property-owning democracy and the Right to Buy policies spearheaded by Margaret Thatcher in the 1980s, with the aim of revealing how they contributed to the housing crisis Britain is experiencing at present.en
dc.subject.translatedhome ownership, housing crisis, Right to Buy, Thatcher, property-owning democracy, council housingen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43934646
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
14_Tihelková.pdf138,74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD