Title: Řídicí obvody laserových diod
Other Titles: Driver circuits for laser diodes
Authors: Navrátil, Jiří
Advisor: Švarný, Jiří
Referee: Voborník, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4704
Keywords: laser;laserová dioda;polovodičový laser;řídicí obvod;typ laseru;parametr
Keywords in different language: laser;laser diode;semiconductor laser;driver circuit;laser type;parameter
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis typů polovodičových laserů, jejich vlastností a parametrů a dále na způsoby řízení jejich optického výkonu. Práce také obsahuje přehled a popis některých konkrétních integrovaných řídicích obvodů.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the types of semiconductor lasers, its attributes and parameters and methods of driving their optical power output. The bachelor thesis also includes overview and description of some concrete laser diode drivers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
040625_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,79 kBAdobe PDFView/Open
040625_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,1 kBAdobe PDFView/Open
040625_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce158 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.