Title: On Exclusive Sum Labellings of Hypergraphs
Other Titles: Exkluzivní sumační ohodnocení hypergrafů
Authors: Purcell, Christopher Charles
Ryan, Joe
Ryjáček, Zdeněk
Skyvová, Mária
Citation: PURCELL, CHCH. RYAN, J. RYJÁČEK, Z. SKYVOVÁ, M. On Exclusive Sum Labellings of Hypergraphs. GRAPHS AND COMBINATORICS, 2022, roč. 38, č. 2, s. nestránkováno. ISSN: 0911-0119
Issue Date: 2022
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85124075253
http://hdl.handle.net/11025/47112
ISSN: 0911-0119
Keywords: exkluzivní sumační ohodnocení;hypergraf;dědičná třída
Keywords in different language: exclusive sum labelling;hypergraph;hereditary class
Abstract: Třída E(k) hypergrafů, majících k-exkluzivní sumační ohodnocení je dědičná, ale její charakterizace je netriviální dokonce i pro k=1. Hlavní výsledek článku dává úplný popis minimálních zakázaných indukovaných podhypergrafů z třídy E(1) které jsou 3-uniformní s maximálním stupněm 2. Také dokazujeme, že každý hyperstrom má 1-exkluzivní sumační ohodnocení, a žádný kombinatorický design ho nemá.
Abstract in different language: The class E(k) of hypergraphs with a k-exclusive sum labelling is hereditary, but non-trivial to characterise even for k=1. Our main result is a complete description of the minimal forbidden induced subhypergraphs of E(1) that are 3-uniform with maximum vertex degree 2. We also show that every hypertree has a 1-exclusive sum labelling and every combinatorial design does not.
Rights: Plný text není přístupný.
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Japan KK, part of Springer Nature
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Purcell2022_Article_OnExclusiveSumLabellingsOfHype.pdf362,04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD