Title: Evaluace specializačního studia pro školní metodiky prevence
Other Titles: Evaluation of Specialization Study for School Prevention Methodologists
Authors: Klimtová, Václava
Lovasová, Vladimíra
Citation: KLIMTOVÁ, V. LOVASOVÁ, V. Evaluace specializačního studia pro školní metodiky prevence. In SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ICOLLE 2020 Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. s. 60-67. ISBN: 978-80-7509-781-1
Issue Date: 2021
Publisher: Mendelova univerzita v Brně
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47139
ISBN: 978-80-7509-781-1
Keywords: primární prevence;školní metodik prevence;specializační studium;evaluace
Keywords in different language: primary prevention;risky behavior;specialization study;evaluation
Abstract: Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí celoživotního vzdělávání, je nástrojem profesního rozvoje pedagogů a upraveno právními normami. Cílem výzkumné sondy bylo evaluovat efekty akreditovaného studia pro pedagogy – studia k výkonu specializovaných činností: Primární prevence sociálně patologických jevů. Evaluace byla uchopena z pohledu účastníků studia. Z metodologického hlediska bylo preferováno kvalitativní paradigma.
Abstract in different language: Further education of pedagogical staff is an integral part of lifelong learning, is a tool for the professional development of teachers and is regulated by legal norms. The aim of the research probe was to evaluate the effects of accredited study for teachers – studies to perform specialized activities: Primary prevention of social pathological phenomena. The evaluation was captured from the perspective of the study participants.From a methodological point of view, a qualitative paradigm was preferred.
Rights: © Mendelova univerzita v Brně
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
icolle-2020-60-67.pdf528,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD