Title: Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey.
Other Titles: Výsledky překladu Zásobování pitnou vodou jako faktor rozhodování o změně bydlení – názory obyvatel v celostátním dotazníkovém šetření
Authors: Kureková, Lucie
Hejduková, Pavlína
Hejduk, Tomáš
Cölba, Miroslav
Roub, Radek
Citation: KUREKOVÁ, L. HEJDUKOVÁ, P. HEJDUK, T. CÖLBA, M. ROUB, R. Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey.. In Preliminary Proceedings of the 14th Economics & Finance Conference. Praha: IISES, 2020. s. 99-109. ISBN: 978-80-7668-002-9 , ISSN: 2336-6044
Issue Date: 2020
Publisher: IISES
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47172
ISBN: 978-80-7668-002-9
ISSN: 2336-6044
Keywords: zásobování pitnou vodou;dotazník;municipality;pitná voda;bydlení
Keywords in different language: Water Supply;Questionnaire;Municipalities;Drinking water;Housing
Abstract: Příspěvek se zabývá problematikou zásobování pitnou vodou jako faktorem změny bydlení a prezentuje vybrané výsledky realizovaného dotazníkového šetření v ČR z pohledu obyvatel ČR starších 15 let. Příspěvek prezentuje konkrétní výstupy projektu č. . TL02000060 s názvem „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socioekonomického rozvoje společnosti“, který vznikl za podpory Technologické agentury ČR.
Abstract in different language: The paper deals with the issue of drinking water supply as a factor for changing housing and presents selected results of the implemented questionnaire survey in the Czech Republic from the perspective of Czech inhabitants over the age of 15. The paper presents the particular outputs of project no. TL02000060 entitled “Availability of Drinking Water for Inhabitants of Small Municipalities as an Indicator of the Socioeconomic Development of Society”, which was created with the support of the Technology Agency of the Czech Republic.
Rights: © IISES
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
IISES_Kureková a kol._2020.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD