Title: Veřejné opatrovnictví jako úkol veřejné moci vykonávaný ve veřejném zájmu soukromoprávní metodou právní regulace aneb mnoho povyku pro (skoro) nic
Other Titles: Public guardianship as a task of public authority performed in the public interest trough private-law regulation - a lot of fuss about (almost) nothing
Authors: Šimka, Karel
Citation: ŠIMKA, K. Veřejné opatrovnictví jako úkol veřejné moci vykonávaný ve veřejném zájmu soukromoprávní metodou právní regulace aneb mnoho povyku pro (skoro) nic. Bulletin advokacie, 2021, roč. Neuveden, č. 11, s. 34-36. ISSN: 1210-6348
Issue Date: 2021
Publisher: Česká advokátní komora
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47194
ISSN: 1210-6348
Keywords: veřejné opatrovnictví;veřejná moc;soukromoprávní metoda regulace
Keywords in different language: public guardianship;public authority;private-law regulation
Abstract: Kompetenční senát Nejvyššího správního soudu vydal dne 6. 5. 2021 pod č.j. Komp 3/2018-87 usnesení, jehož právní závěry brzy začaly žít svým vlastním životem. To, co z těchto závěrů vyplývá, nevyplývá ani z právní úpravy řešené v usnesení, ani z toho, co kompetenční komora skutečně uvedl. Ke zmíněným usnesením je tak třeba přidat určité úvahy, reagující na otázky ohledně povahy veřejného opatrvnictví jako úkolu veřejné moci uskutečňovaného soukromoprávní metodou, které se v tomto ohledu objevují v odborném diskurzu. Ty jsou uvedeny v prezentovaném článku.
Abstract in different language: On 6 May 2021, the Supreme Administrative Court´s competence chamber issued resolution Ref. No. Komp 3/2018-87; howewer, the legal conclusions presented in this resolution soon took on a life of their own. What is inferred from these conclusions follows neither from the legislatioin dealt with in the resolution nor from what the competence chamber actually stated. Certain considerations should thus be added to the mentioned resolutions, responding to the questions appearing in professional dscourse in this regard. These are summerised in the presented article.
Rights: Plný text není přístupný. © Česká advokátní komora
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Simka-BA.pdf317,91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD