Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMišterová, Ivona
dc.date.accessioned2022-03-28T10:00:32Z-
dc.date.available2022-03-28T10:00:32Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMIŠTEROVÁ, I. Who Is Afraid of William Shakespeare? Shakespeare for Young Adults. Brno studies in English, 2021, roč. 47, č. 1, s. 205-222. ISSN: 0524-6881cs
dc.identifier.issn0524-6881
dc.identifier.uri2-s2.0-85122429345
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47287
dc.description.abstractDíla klasické literatury často přitahují pozornost adaptátorů, zejména v oblasti kultury pro děti a mládež. Shakespearovy hry a sonety nejsou výjimkou. Vzniklo jak mnoho shakespearovských adaptací určených pro mládež, tak studií o těchto adaptacích. Českým shakespearovským adaptacím pro děti a mládež však dosud nebyla věnována příliš velká pozornost. Tento článek se zabývá různými způsoby, jak se mohou mladí čeští recipienti setkat se Shakespearovými hrami. Zaměřuje se především na české shakespearovské adaptace určené dětem a mládeži. Zkoumá řadu přepracování, jako jsou zkrácené české verze, scénické inscenace pro mládež a loutková představení, která jsou (v některých případech) diskutována v kontextu britského Shakespeara určeného mladistvému publiku.cs
dc.format18 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMasaryk Universityen
dc.relation.ispartofseriesBrno studies in Englishen
dc.rights© Masarykova univerzitacs
dc.subjectWilliam Shakespearecs
dc.subjectdětská literaturacs
dc.subjectmládežcs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectloutkové divadlocs
dc.subjectrecepcecs
dc.titleWho Is Afraid of William Shakespeare? Shakespeare for Young Adultsen
dc.title.alternativeKdo se bojí Williama Shakespeara? Shakespeare pro mládežcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedWorks of classic literature have often attracted the attention of adaptors, particularly in the field of children and youth culture. Shakespeare’s plays and sonnets are no exception. There have been both many Shakespeare adaptations intended for young people and studies on these adaptations. However, not much attention has been paid to Czech Shakespeare adaptations for children and young adults. This article explores the various ways young Czech adults can encounter Shakespeare’s plays. It focuses primarily on Czech Shakespeare adaptations intended for children and young adults. It examines a range of reworkings such as abridged Czech versions, stage productions for teenagers and puppet performances which are (in some cases) discussed in the context of the British Shakespeare aimed at a juvenile audience.en
dc.subject.translatedWilliam Shakespeareen
dc.subject.translatedchildren’s literatureen
dc.subject.translatedyoung adultsen
dc.subject.translatedadaptationen
dc.subject.translatedpuppetryen
dc.subject.translatedreceptionen
dc.identifier.doi10.5817/BSE2021-1-11
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43935355
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1_BrnoStudiesEnglish_47-2021-1_13.pdf244,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD