Title: Testování pájitelnosti pomocí Concoat MUST SYSTEM II
Other Titles: Testing of solderability by Coancoat MUST SYSTEM II
Authors: Novotný, Jan
Advisor: Novák, Tomáš
Referee: Wirth, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4751
Keywords: Pájitelnost;pájení;smáčivost;tavidlo;experiment;smáčecí síla.
Keywords in different language: Solderability;soldering;wetting;flux;experiment;wetting force.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou pájitelnosti a jejího měření. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny základní pojmy a popsány metody testování pájitelnosti. Dále pak popisuje metodiku návrhu experimentu a realizovaný experiment pro testování pájitelnosti na drátových vývodech za použití různých tavidel a materiálů. Test byl proveden metodou smáčecích vah, pomocí testeru pájitelnosti Concoat MUST SYSTEM II. V závěrečné kapitole jsou vyhodnoceny výsledky experimentu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with solderability and its measurement. The basic concepts and solderability testing methods are explained in the opening chapters. The following chapters describe the methodology and implementation an experiment to test the solderability of wired outlets. The test was performed by using the wetting balance method with tester Concoat MUST SYSTEM II using different materials and fluxes. Experiment results are evaluated in the final chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novotny_Jan_Testovani_pajitelnosti_pomoci_Concoat_MUST_SYSTEM_II.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
047445_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,75 kBAdobe PDFView/Open
047445_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,28 kBAdobe PDFView/Open
047445_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.