Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky

Kolekce


Recent Submissions


Záštity hejtmana, rektora a děkana


Abstrakty zbývajících příspěvků bez článku

Velmovská, Klára
Kritické myslenie vo vyučovaní fyziky

Válek, Jan , Višňovský, Vítězslav , Pavlíková, Petra , Mifková, Tamara
Je důležitější z fyziky všechno vědět, nebo se na to umět správně zeptat?

The paper is focused on the use of "artificial intelligence" (AI) in teaching not only physics but also science. At present (spring 2023), the use of AI is strongly developed, and various questions are being asked. AI answers them for us better or ...

Vágnerová, Kateřina , Houfková, Jitka
Badatelská činnost v rámci podpory nadání u dětí mladšího školního věku

Well-conceived children's inquiry can be a complex, cognitively demanding process that can significantly support the development of intellectual talent in children. At the same time, it can also be a good tool for identifying cognitively gifted children. Our research ...