Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKlouda, Ondřej
dc.contributor.refereeKindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-14
dc.date.accessioned2022-06-20T10:20:51Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-06-20T10:20:51Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89548
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48277-
dc.description.abstractCílem této práce je posouzení magnetického stínění připevněného na vnitřní stranu transformátorové nádoby. Pro ověření byla využita naměřená data získaná při zkoušce nakrátko se sníženým napájecím proudem, při které se měřilo naindukované napětí na provizorních cívkách navinutých na stínítkách a dále analýza konečných prvků pro variantu bez a se stíněním v programu ANSYS maxwell. Využitím analytického výpočtu byl pro porovnání vypočítán ještě rozptylový magnetický tok uzavírající se skrze stínítko číslo čtyři. Součástí práce je také teoretická část, která se zabývá obecně magnetickým tokem, tím, co tento tok způsobuje a jeho stíněním.cs
dc.format50 s. (81 045 znaků), X
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectproudcs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectindukcecs
dc.subjectrozptylový magnetický tokcs
dc.subjecthlavní magnetický tokcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectansys maxwellcs
dc.subjectmodelcs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectzkouška nakrátkocs
dc.subjectstíněnícs
dc.subjectmagnetické stíněnícs
dc.subjectelektrické stíněnícs
dc.subjectmagnetický obvodcs
dc.subjectcívkacs
dc.subjectprimární vinutícs
dc.subjectsekundární vinutícs
dc.subjectterciální vinutícs
dc.titleStínění magnetického toku výkonových transformátorůcs
dc.title.alternativeMagnetic flux shielding in power transformersen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programVýkonové systémy a elektroenergetika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to assess the magnetic shield attached to the inside of the transformer vessel. The measured data obtained through the short circuit test with reduced supply current were used for verification, during which the induced voltage on the temporary coils wound on the shunts was measured, and finite element analysis for the variant without and with magnetic shielding in the ANSYS maxwell program. Using the analytical calculation, stray magnetic flux closing through the number four shunt was calculated for comparison. This thesis also includes the theoretical part, which deals the general magnetic flux, what causes this flux and its shielding.en
dc.subject.translatedcurrenten
dc.subject.translatedvoltageen
dc.subject.translatedinductionen
dc.subject.translatedstray magnetic fluxen
dc.subject.translatedmain magnetic fluxen
dc.subject.translatedlossesen
dc.subject.translatedansys maxwellen
dc.subject.translatedmodelen
dc.subject.translatedtransformeren
dc.subject.translatedshort circuit testen
dc.subject.translatedshieldingen
dc.subject.translatedmagnetic shieldingen
dc.subject.translatededdy current shieldingen
dc.subject.translatedmagnetic circuiten
dc.subject.translatedcoilen
dc.subject.translatedprimary windingen
dc.subject.translatedsecondary windingen
dc.subject.translatedtertiary windingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Ondrej_Klouda.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,86 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,8 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.