Title: Monitor průmyslové komunikace mezi řídícím systémem a senzory s využitím SSI sběrnice
Other Titles: Monitor of Industrial Communication between Control System and Sensors using SSI Bus
Authors: Kohout, Jan
Advisor: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Mráz Milan, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48278
Keywords: průmyslové sběrnice;synchronní sériová sběrnice;ssi monitor;senzory;měření polohy.
Keywords in different language: industrial communication interface;synchronous serial interface;ssi monitor;sensors;position measurement.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem rozšíření monitorovacího zařízení průmyslové sběrnice SSI. V práci je řešena analýza základní funkce dodaného zařízení a detailní analýza příslušného zdrojového kódu. Následuje rozšíření původního zařízení o možnost synchronizace pomocí časových razítek. Dále se práce zabývá hardwarovým a softwarovým návrhem emulátoru zařízení pracujícího na zmiňované sběrnici, které pomocí uživatelského rozhraní umožňuje uživateli testovat funkci SSI sběrnice a SSI monitoru.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis and development of an extension for the device which is intended for monitoring the SSI interface. The work also deals with the analysis of the supplied device and a detailed analysis of the source code with which the device works. This is followed by an extension of the original device with the possibility of synchronization using time stamps. Furthermore, the work deals with the hardware and software design of the device emulator working on the mentioned bus, which allows the user to test the function of the SSI bus and SSI monitor using the user interface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Kohout.pdfPlný text práce21,95 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_scan_podepsany.pdfPosudek oponenta práce955,57 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,97 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.