Title: Návrh chlazení motoru s axiálním tokem
Other Titles: Design of a cooling system of an axial flux motor
Authors: Ondřej, Štěpán
Advisor: Pechánek Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Veg Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48280
Keywords: axiální magnetický tok;chlazení;chladící kapalina;tepelná síť;metoda konečných prvků;koeficient přestupu tepla;tepelný odpor;tepelná vodivost;ztráty;odvod tepla
Keywords in different language: axial magnetic flux;heat;cooling;coolant;heat network;finite element method;heat transfer coefficient;thermal resistance;thermal conductivity;losses;heat dissipation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh chlazení motoru s axiálním tokem, konstrukčního uspořádání stroje a vhodné volby chlazení, vytvoření 3D modelu navrženého řešení a ověření pomocí MKP\CFD, ověření vybraného typu chlazení pomocí metody náhradní tepelné sítě.
Abstract in different language: The presented master thesis is focused on the design of cooling for motor with axial magnetic flow, design of the standing structure and optimal cooling options, creation of a 3D model of the proposed solution and verification using FEM \ CFD, verification of the selected type of cooling using the alternative heat network method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce5,31 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,67 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,09 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.