Title: Přezkum a uplatňování pohledávek v konkursním řízení
Other Titles: Review and application of receivables in bankruptcy proceedings
Authors: Němcová, Kateřina
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48434
Keywords: přihláška pohledávky;konkurs;konkursní řízení;insolvence;insolvenční právo;úpadek;dlužník;věřitel;přezkum;uplatňování pohledávek
Keywords in different language: claim application;bankruptcy;bankruptcy proceedings;insolvency;insolvency law;bankruptcy;debtor;creditor;review;claim
Abstract: Diplomová práce se primárně zabývá uplatňováním a přezkumem přihlášek věřitelů v konkursním řízení. Po úvodu diplomové práce je dále nastíněna historie konkursu jako takového. Dále se diplomová práce zabývá průběhem celého konkursního řízení a jeho jednotlivým stádiím. Nejobsáhlejší část však tvoří jádro samotné diplomové práce, a to přezkum a uplatňování přihlášek jednotlivých věřitelů v konkursním řízení. Závěrem je celá diplomová práce krátce shrnuta včetně jejích jednotlivých kapitol.
Abstract in different language: The diploma thesis primarily deals with the application and review of creditors' applications in bankruptcy proceedings. After the introduction of the diploma thesis, the history of the competition as such is further outlined. Furthermore, the diploma thesis deals with the course of the entire bankruptcy proceedings and its individual stages. However, the most comprehensive part is the core of the thesis itself, namely the review and application of individual creditors' applications in bankruptcy proceedings. Finally, the whole thesis is briefly summarized, including its individual chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prezkum a uplatnovani pohledavek v konkursnim rizeni - Katerina Nemcova .pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Nemcova-1.pdfPosudek vedoucího práce426,14 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova-2.pdfPosudek oponenta práce292,08 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce262,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.