Title: Několik otázek k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
Other Titles: Several questions about the Whistleblower Protection Bill
Authors: Prunner, Petr
Citation: PRUNNER, P. Několik otázek k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 7, s. 257-261. ISSN: 1210-6410
Issue Date: 2022
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/49666
ISSN: 1210-6410
Keywords: ochrana oznamovatelů;whistleblowing
Keywords in different language: protection of whistleblowers;whistleblowing
Abstract: Článek formuluje otázky týkající se potenciálně rizikových oblastí uvažované vnitrostátní právní úpravy, kterou Česká republika implementuje na základě směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, která upravuje oblast tzv. whistleblowingu.
Abstract in different language: The article formulates questions regarding potentially risky areas of the national legislation under consideration, which the Czech Republic implements on the basis of the directive on the protection of persons who report violations of Union law, which regulates the area of so-called whistleblowing.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Clanek_P.Rozhledy_Ochrana_oznamovatelu_PP.pdf5,49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD