Title: Řízení a sběr dat z hardwarového simulačního modelu pomocí RaspberryPi a MQTT protokolu
Authors: Hucl, Matouš
Malaga, Miroslav
Ulrych, Zdeněk
Citation: Průmyslové inženýrství 2022: Mezinárodní studentská vědecká konference: 6.-7.říjen 2022, Plzeň, s. 43-60.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/49755
Keywords: model Fischertechnik;Raspberry Pi;sběr dat;protokol MQTT
Keywords in different language: model Fischertechnik;Raspberry Pi;data collection;the MQTT protocol
Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití jednodeskového počítače RPi při řízení a sběru dat ze zkušebního modelu Fishertechnik. Fishertechnik je polytechnická stavebnice, skládající se z mechanických součástí (převodovky, ozubená kola apod.) a z výkonových součástí (elektromotory, ventily, světelné moduly atd.). Z této stavebnice byl vytvořen zkušební model, který simuluje výrobní linku. Výrobní linka reprezentuje pracoviště rentgenu, selekci zmetků a balení materiálu. Stavebnice Fishertechnik nabízí i řídící jednotku Fishertechnik Controller TXT4.0 a vývojové grafické prostředí ROBO Pro Coding. Tento článek se zabývá možnostmi využití tohoto hardwaru a softwaru. Zároveň demonstruje využití přímého napojení mechanických komponent stavebnice Fishertechnik na GPIO piny na RPi. Pro možnost síťového propojení a výměny dat mezi zařízeními byl použit protokol MQTT. V tomto případě slouží jako snadný způsob pro vzdálené získávání dat, ovládání Raspberry Pi a komunikace se softwarem ROBO Pro Coding od společnosti Fishertechnik. Díky tomu je možné vytvořit síť z více zařízení, řídit je a získávat z nich data s pomocí jednoho centrálního PC a demonstrovat tak základní principy průmyslu 4.0.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
komplet_20.10.2022-50-67.pdfPlný text480,75 kBAdobe PDFView/Open
komplet_20.10.2022-uvod.pdfPlný text539,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.