Title: Implementace nové generace řídící jednotky Fischertechnik TXT 4.0 do hardwarového simulačního modelu představujícího koncept Industry 4.0
Authors: Malaga, Miroslav
Ulrych, Zdeněk
Citation: Průmyslové inženýrství 2022: Mezinárodní studentská vědecká konference: 6.-7.říjen 2022, Plzeň, s. 130-141.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/49775
Keywords: řídící jednotka;Fischertechnik TXT 4.0;průmysl;simulační model
Keywords in different language: control unit;Fischertechnik TXT 4.0;industry;simulation model
Abstract: Článek se zabývá přechodem z řídící jednotky Fischertechnik Robotics TXT Controller na novou generaci Fischertechnik TXT 4.0 Controller se zachováním grafického způsobu programování a odesíláním dat např. do aplikace pro sběr dat z digitálního dvojčete běžící na PC. Zachováním grafického způsobu programování odpadá složité programování v jazycích C/C++ a kompilace pro linuxové jádro běžící na TXT 4.0 Controlleru a jeho ARM procesor. Navržené řešení využívá Raspberry Pi Pico jako překladač mezi sériovým portem PC a rozhraním I2C řídící jednotky Fischertechnik a oproti původnímu řešení odpadá nutnost převodníku napěťových úrovní mezi překladačem (nově RaspberryPi Pico místo Arduino UNO) a řídící jednotkou Fischertechnik. Nové řešení tak zachovává možnost využít potenciál jednotky Fischertechink TXT 4.0 Controller i studenty v oboru průmyslového inženýrství a průmyslovými inženýry všeobecně, kteří nejsou programátory.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
komplet_20.10.2022-uvod.pdfPlný text539,03 kBAdobe PDFView/Open
komplet_20.10.2022-137-148.pdfPlný text808,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.