Title: Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech a její význam pro hudební kulturu regionu
Other Titles: Elementary art school of Josef Klička in Klatovy and the connotation for music culture of the region
Authors: Slabý, Michal
Advisor: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50050
Keywords: základní umělecká škola;josef klička;klatovy;švihov;dechový orchestr;muzikál
Keywords in different language: elementary art school;josef klička;klatovy;švihov;wind orchestra;musical
Abstract: Bakalářská práce pojednává o Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech a jejím významu pro hudební kulturu regionu. Je rozdělena do sedmi kapitol. Je zaměřená na historii, kde je zmíněn i Josef Klička, po němž byla škola pojmenována. Následuje rozdělení jednotlivých oborů, významní učitelé a ředitelé, významné soubory a jejich úspěchy, důležité akce a na závěr je porovnání s podobně velkými institucemi v regionu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the Josef Klička Elementary School of Art in Klatovy and its connotation for the musical culture of the region. It is divided into seven chapters. It focuses on history, where Josef Klička is also mentioned, after whom the school was named. The following is a division of individual disciplines, important teachers and directors, important ensembles and their successes, important events, and finally a comparison with similarly large institutions in the region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Michal Slaby.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Slaby_BP_vedouci_As_2022.pdfPosudek vedoucího práce164,79 kBAdobe PDFView/Open
Slaby_BP_oponent_Be_2022.pdfPosudek oponenta práce118,96 kBAdobe PDFView/Open
Slaby.pdfPrůběh obhajoby práce53,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.