Title: Protest song a jeho představitelé
Other Titles: Protest song and its representatives
Authors: Koudelová, Simona
Advisor: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Referee: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50051
Keywords: protestní píseň;folk;rock;folk rock;punk;rap;john lennon;bob dylan;u2;sex pistols;the cranberries;česká folková píseň;karel kryl;vladimír merta;jaromír nohavica;tomáš klus;ukrajina
Keywords in different language: protest song;folk;rock;folk rock;punk;rap;john lennon;bob dylan;u2;sex pistols;the cranberries;czech folk song;karel kryl;vladimír merta;jaromír nohavica;tomáš klus;ukraine
Abstract: Tato bakalářská práce charakterizuje protest song a analyzuje zahraniční i českou tvorbu vybraných autorů. V první kapitole této bakalářské práce jsou vymezeny pojmy, které se samotným protest songem souvisí. Jsou charakterizovány zejména žánry, které jsou v protest songu nejčastěji a nejvíce využívány. Mezi tyto žánry lze zařadit například folk, rock, folk rock, punk, rap či hip hop. Druhá kapitola se zaobírá vybranými zahraničními představiteli, v jejichž repertoáru lze protest songy nalézt. Posléze jsou rozebírány i konkrétní písně vybraných autorů včetně interpretace jejich významu. Ve třetí kapitole lze najít charakteristiku folkových písní v českých zemích. Předposlední, tedy čtvrtá kapitola, se zaměřuje na vybrané české představitele protest songu, kteří jsou vybráni na základě osobních preferencí autorky práce. Poslední, pátá kapitola, se zabývá několika málo písněmi protestního rázu, které můžeme spojit s aktuálním válečným stavem na Ukrajině.
Abstract in different language: This bachelor thesis characterizes the protest song and analyzes foreign and Czech protest songs of selected authors. The first chapter of this bachelor thesis defines the terms that are related to the protest song itself. There are mainly genres that are most often used in the protest song. These genres include folk, rock, folk rock, punk, rap and hip hop. The second chapter deals with selected foreign representatives. Specific songs are discussed in detail, including an explanation of their meaning. In the third chapter you will find the characteristics of folk songs in the Czech lands. The penultimate, the fourth chapter, we focus on selected Czech representatives of the protest song, who are selected on the basis of the personal preferences of the author of the work. The last, fifth chapter deals with several protestsongs that we can connect with the current state of war in Ukraine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Koudelova.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Koudelova_BP_vedouci_Be_2022.pdfPosudek vedoucího práce119,9 kBAdobe PDFView/Open
Koudelova_BP_oponent_Fei_2022.pdfPosudek oponenta práce117,31 kBAdobe PDFView/Open
Koudelova.pdfPrůběh obhajoby práce43,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.