Title: S iluzí za novým životem. Agitace pro vystěhovalectví do USA v habsburské monarchii
Other Titles: With the illusion of new life. Emigration propaganda to the United States in the Habsburg Empire
Authors: Boček, Martin
Citation: BOČEK, M. S iluzí za novým životem. Agitace pro vystěhovalectví do USA v habsburské monarchii. Studia historica Brunensia, 2022, roč. 69, č. 1, s. 5-21. ISSN: 1803-7429
Issue Date: 2022
Publisher: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50445
ISSN: 1803-7429
Keywords: vystěhovalecká propaganda;vystěhovalecké zákony;habsburská monarchie;migrace do USA
Keywords in different language: emigration propaganda;migration laws;Habsburg Empire;migration to USA
Abstract: Studie se zabývá otázkou agitace pro vystěhovalectví v habsburské monarchii v 19. století až do vypuknutí první světové války v roce 1914 v kontextu širšího rámce problematiky emigrace. Konkrétní pozornost je tak zaměřena na otázku prodeje jednosměrných jízdenek do zámoří, potažmo do Spojených států amerických. Tuto službu poskytovali agenti lodních společností, kteří působili po celé monarchii často na hraně zákona. Vzhledem k tomu, že vláda habsburské monarchie nechtěla upustit od nastaveného liberalismu a v podstatě tolerovala vystěhovalectví ze země, nikdy proti nim zcela nezakročila a ponechávala je v relativním klidu.
Abstract in different language: The study deals with the issue of emigration propaganda in the Habsburg Monarchy during 19th century until the outbreak of the First World War in the context of emigration issues. Specifically, it focuses on the analysis profit by selling one-way ticket to overseas, in fact to USA. This service was provided by agents of shipping companies, who often operated at the edge of the law. The Habsburg monarchy, due to liberalism, did not want to change the established system and tolerated emigration from the country. It never prohibited the operation of agents or travel agencies in its territory and left them relatively calm.
Rights: © Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
145156.pdf214 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD