Název: Obytné věže (donjony) vybudované ve 14. století a možnosti jejich stavebního provedení na příkladech šlechtických hradů v Plzeňském kraji
Další názvy: Residential towers (donjons) built in the 14th century and the possibilities of their built construction on examples of several aristocratic castles in the Pilsen region
Autoři: Kastl, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Castellologica bohemica 19. 2020, č. 19, s. 57–90.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50499
ISBN: 978-80-261-0950-1
ISSN: 1211-6831
Klíčová slova: hrad;středověk;obytná věž (donjon);14. století;stavební pokroky;Plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: castle;middle age;residential tower (donjon);14th century;construction advances;Pilsen region
Abstrakt v dalším jazyce: The residential towers of aristocratic castles, which until to date have survived mostly in torsion form, are an interesting chapter of medieval architecture. The detailed reconnaissance of the preserved bricks structures of these buildings can be of key importance to understanding the buildings practices in the middle ages. The south-western region of the Pilsen region has several interesting castles in which the residential tower was one of the dominant elements.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Ročník 19 (2019)
Ročník 19 (2019)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kastl.pdfPlný text32,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50499

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.