Title: Poskoky a třepotání segmentů – nežádoucí jevy při provozu kluzných ložisek s naklápěcími segmenty
Other Titles: Spragging and pad fluttering – abnormal conditions during the operation of tilt-pad journal bearings
Authors: Smolík, Luboš
Rendl, Jan
Dyk, Štěpán
Bulín, Radek
Kubín, Zdeněk
Šifalda, Martin
Citation: Životnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 17. konference: 18. – 20. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 149-154.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2022/11/sbornik-srni_2022.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50597
ISBN: 978-80-261-1109-2
Keywords: kluzná ložiska;poskoky a třepotání segmentů;diagnostika
Keywords in different language: tilt-pad journal bearings;pad spragging and fluttering;diagnostics
Abstract: Radiální kluzná ložiska s naklápěcími segmenty jsou využívána pro ukládání strojů s vyso- kou obvodovou rychlostí čepu hřídele. Speciální konstrukce těchto ložisek zabraňuje vzniku nestability olejového filmu, na druhou stranu ale vytváří podmínky pro jevy známé jako poskoky a třepotání segmentů, které mohou poškodit součásti ložiska. Tento článek si klade za cíl rozšířit povědomí o těchto jevech, popsat mechanismus jejich vzniku a způsob diagnostiky.
Abstract in different language: Radial tilt-pad journal bearings are used to support machinery with journals of high circumferential speed. A unique design of these bearings prevents the formation of oil-induced instability. However, the design allows for so-called pad spragging and fluttering, which can damage bearing components. This paper aims to increase awareness of these phenomena, describe the conditions leading to their formation, and present methods to detect them.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Životnost komponent energetických zařízení 2022
Životnost komponent energetických zařízení 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2022-193-198.pdfPlný text752,16 kBAdobe PDFView/Open
uvodni strany.pdfPlný text3,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.