Title: VaV projekty CVŘ pro oblasti povrchových úprav a nedestruktivních metod v roce 2022
Other Titles: R&D projects of CVŘ for surface treatments and non – destructive methods in 2022
Authors: Brom, Jaroslav
Veselá, Jana
Chocholoušek, Michal
Patera, Jan
Citation: Životnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 17. konference: 18. – 20. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 155-160.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2022/11/sbornik-srni_2022.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50598
ISBN: 978-80-261-1109-2
Keywords: Cold Spray;povrch;povlak NiCr;povlak Ni;projekt
Keywords in different language: Cold Spray;surface;NiCr coating;Ni coating;project
Abstract: článku jsou uvedeny informace o výsledcích VaV projektů CVŘ řešených v roce 2022 v rámci projektu NCK pro energetiku, dílčího projektu DP28 “Materiály a diagnostika pro pokročilé energetické aplikace“, pracovního balíčku PB28.1 “Povrchové úpravy komponent v JE a KE“ a pracovního balíčku PB28.2 “ Perspektivní diagnostické metody“. Jsou uvedeny hlavní výstupy projektů z ověření vlastností povlaků NiCr a Ni zhotovených technologií Cold Spray po aplikování únavových zkoušek (teplotní a nízko-cyklická) a vlastností povlaků NiCr při použití na opravy těsnících ploch. Dále jsou uvedeny výsledky z vývoje a ověření metodiky pro měření hlavního cirkulačního potrubí a přípojných potrubí až po první uzavírací armaturu JE Temelín metodou NEWS.
Abstract in different language: The article provides information on the results of R&D projects of CVŘ solved in 2022 within the NCK project for energy, subproject DP28 "Materials and diagnostic for advanced energy applications", work package PB28.1 "Surface treatment of components in NPPs and FPPs" and package PB28.2 "Perspective diagnostic methods". The main outputs of the projects from the verification of the properties of NiCr and Ni coatings made by Cold Spray technology after the application of fatigue tests (thermal and low-cyclic) and the properties of NiCr coatings when used for repairs of sealing surfaces are presented. The results from the development and verification of the methodology for measuring the main circulation pipeline and connecting pipelines up to the first shut-off valve of the Temelín NPP using the NEWS method are also presented.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2022
Životnost komponent energetických zařízení 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2022-199-204.pdfPlný text672,07 kBAdobe PDFView/Open
uvodni strany.pdfPlný text3,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.