Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKubín, Zdeněk
dc.contributor.authorSmolík, Luboš
dc.contributor.authorHoudek, Václav
dc.contributor.editorPolach, Pavel
dc.contributor.editorStuna, Lukáš
dc.date.accessioned2022-12-13T11:33:42Z
dc.date.available2022-12-13T11:33:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationŽivotnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 16. konference: 19. – 21. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 1-6.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-1045-3
dc.identifier.urihttps://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/11/sbornik-srni_2021.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50666
dc.description.abstractČlánek popisuje experimentální metodu, pomocí které lze lokalizovat rázy v obecné konstrukci. Měření vibrací v několika měřících bodech umožňuje stanovit čas, kdy rázová vlna dorazí od místa buzení ke snímači. Rychlosti rázových vln směřujících k jednotlivým snímačům se zdánlivě liší, protože obecná geometrie konstrukce ovlivňuje cestu rázové vlny mezi bodem rázu a měřícím bodem. Ráz tedy není možné přesně lokalizovat pouhou triangulací a úloha se řeší pomocí optimalizace. Přesnost optimalizace závisí na počátečních podmínkách a optimalizačních parametrech, proto je také studován a analyzován jejich vliv.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectrázycs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectlokalizacecs
dc.subjectvlnacs
dc.titleLokalizace rázů v technologii s využitím vlnkové transformacecs
dc.title.alternativeLocalization of impacts in machinery with the use of wavelet transformen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper describes an experimental method that can be used to find the location of an impact point in a general three-dimensional structure. Measuring vibrations at several measurement points allows determining when the shock wave arrives from the excitation/impact point to the sensor. The velocities of the shock waves travelling to the sensors are seemingly different because the general geometry of the structure affects the path of the shock wave between the impact point and each sensor. For this reason, the impact point cannot be accurately localized by triangulation methods, and the problem is solved by constrained optimization. The accuracy of this method depends on initial conditions and optimization parameters, so their influence is also studied and analyzed.en
dc.subject.translatedimpact pointsen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedlocalizationen
dc.subject.translatedwavesen
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2021
Životnost komponent energetických zařízení 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2021-uvodni_strany.pdfPlný text2,91 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni_2021-45-50.pdfPlný text772,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.